Alter ego (lat.) je druhé ja.

Podľa Edmunda Husserla je Alter ego modus cudzieho súcna ako prvý stupeň toho, čo je cudzie transcedentálnemu egu.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.