Alyattes I. bol kráľ Lýdie približne v polovici ôsmeho storočia pred Kr. Bol kráľom dynastie Herakleovcov.


Alyattes I. je bližšie neznámy a historicky nedoložený panovník Lýdie. V ôsmom storočí pred Kr. bola Lýdia súčasťou Frýgie, ale môžeme pripustiť, že Alyattes I. bol panovníkom, ktorý podliehal kráľovi Frýgie. ( Gordiovi?)

V Herodotových Dejinách jeho meno figuruje v zozname kráľov Lýdie ako jej dvadsiatytretí panovník. Podľa Herodota jeho otcom bol Ardys I. z rodu Herakleovcov. Vládol štrnásť rokov. (759-745 pred Kr.) Jeho následníkom sa stal jeho syn Meles.Alyattes I.
Vladárske tituly
Predchodca
Ardys I.
kráľ
759 pred Kr.745 pred Kr.
Nástupca
Meles (kráľ)