Americká hypotéka (iné názvy: americký hypotekárny úver, bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou, bezúčelový hypotekárny úver) je bezúčelový hypotekárny úver alebo inými slovami bezúčelový úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou. V angličtine sa tento úver nazýva home equity mortgage.

Výraz „americká hypotéka“ je slovenské (a české) špecifikum vyplývajúce z toho, že výraz „hypotekárny úver“ (hypotéka) je už v zákone o bankách definovaný inak, a to ako úver zabezpečený nehnuteľnosťou použitý na účel kúpy, výstavby alebo zmeny nehnuteľnosti. Preto sa na odlíšenie pridáva prívlastok „americká“. Na rozdiel od klasických hypotekárnych úverov sa pri americkej hypotéke požičané peniaze nemusia použiť na nákup nehnuteľnosti, ale môžu sa použiť na čokoľvek.

Použitie upraviť

Americkú hypotéku možno využiť na akýkoľvek účel. Často sa využíva na krytie vyšších investícií do nehnuteľností – rekonštrukcií, modernizácií, ale aj na kúpu automobilov alebo technických zariadení. Americkou hypotékou možno splatiť iné, menej výhodné úvery a tieto skonsolidovať do jediného úveru s nižšiu splátkou, dlhšou dobou splatnosti a nižším úročením. Americkú hypotéku si môže vybaviť aj ten, kto už klasickú hypotéku má a potrebuje ďalšie peniaze. Podmienkou je, aby bola hodnota „nezaloženej časti nehnuteľnosti“ postačujúca aj pre ďalší úver. Banky poskytujú americké hypotéky aj do výšky 100% založenej nehnuteľnosti, obvykle však do 70%.

Výhody a nevýhody americkej hypotéky upraviť

Výhody:

  • nižší úrok ako pri nezabezpečenom bezúčelovom úvere,
  • dlhšia splatnosť (v niektorých prípadoch aj nad 30 rokov),
  • vyššia suma úveru.

Nevýhody:

  • zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou – v prípade problémov so splácaním môže klient o nehnuteľnosť prísť,
  • vyššie poplatky – podobné ako pri hypotekárnom úvere; za poskytnutie úveru, ohodnotenie nehnuteľnosti, na katastri nehnuteľností a pod.

Zdroj upraviť

  • Kalabis, Zbyněk, Bankovní služby v praxi, Computer Press, a.s., Brno 2005, ISBN 80-251-0882-1