Americký futbal

kolektívny šport

Americký futbal alebo (staršie len) americké ragby je kolektívny šport, ktorého cieľom je dopraviť loptu do súperovho skórovacieho územia zvaného endzone.

Hráči amerického futbalu sa chystajú na hru

História amerického futbalu sa začala niekedy v 19. storočí v Anglicku, keď hráč obyčajného futbalu, znudený tým že s loptou mohol manipulovať iba nohami, sa rozhodol jednoducho ju zdvihnúť a bežať s ňou. Napriek tomu, že to bolo úplne v rozpore s pravidlami futbalu, ostatným hráčom sa to zapáčilo a tak sa zrodilo rugby.

Nový šport sa rýchlo stal svetovo obľúbeným a našiel si svoju cestu do Ameriky v polovici 19. storočia. Rozšíril sa hlavne medzi severovýchodné univerzity a netrvalo dlho kým sa predstavitelia tohto športu z Harvardovej univerzity a univerzity Yale stretli v Massachusetts v roku 1876, aby sa dohodli na pravidlách rugby, ktoré boli podobné tým v Anglicku. Ale existovali v nich rozdiely: namiesto okrúhlej lopty sa školy rozhodli používať loptu vajcového tvaru a názov tohto športu zmenili z rugby na americký futbal. Na záver stretnutia bola vytvorená organizácia Intercollegiate Football Association (IFA), aby predsedala tomuto amerikanizovanému športu.

Americký futbal bol stále však istou americkou verziou rugby. Nakoniec však Yaleský hráč Walter Camp presvedčil organizáciu IFA, aby zmenili niekoľko pravidiel tohto športu a vytvorili tak šport veľmi podobný tomu dnešnému. Vďaka tomu je Walter Camp považovaný historikmi za otca dnešného moderného amerického futbalu.

Super Bowl

upraviť

Futbal dozrieval v univerzitnej lige počas 19. storočia. Až začiatkom 20. storočia sa začali objavovať profesionálne futbalové družstvá. Do tej doby univerzitné športy spadali pod novovytvorenú National College Atheletic Association (NCAA). V roku 1920 existovalo už viac ako 10 profesionálnych družstiev v Spojených štátoch, ktoré založili American Professional Football Association (APFA), ktorá sa neskôr stala National Football League (NFL). Futbal sa rýchlo rozrastal a v roku 1933 sa NFL rozdelila na dve divízie. Popri NFL väčšina novovytvorených súťaží nevydržala viac ako 4 roky. Pod vedením milionára Lamara Hunta vznikla jediná liga, ktorá dokázala držať krok s NFL. Bola to American Football League (AFL). Tieto dve ligy súperili o najlepších univerzitných hráčov, televízne kontrakty a iné výhody prameniace z obľúbenosti tohto športu. Až v roku 1966 sa predstavitelia NFL a AFL dohodli na zlúčení oboch líg, pričom sa ponechal názov NFL. V rámci tejto ligy vytvorenej v roku 1970, vznikli 2 konferencie, ktoré odzrkadľujú vývoj celej NFL. Z pôvodnej NFL vznikla National Football Conference (NFC) a z AFL vznikla American Football Conference (AFC). Od vtedy sa stretávajú obidve strany reprezentované majstrami konferencií NFC a AFC na finále majstrovstiev neskôr nazvanom Super Bowl. Posledným víťazom Super Bowlu sú Tampa Bay Bucaneers.

Pravidlá

upraviť

Cieľom hry je doniesť loptu do súperovej koncovej zóny (endzone). Hráči majú 4 pokusy (downy) na prekonanie 10 yardovej vzdialenosti. Séria útočných pokusov sa nazýva "drive". Hru rozohráva quarterback, ktorý loptu buď prihrá recieverovi alebo ju predá runningbackovi, ktorý s ňou beží dopredu. Ostatní útočiaci hráči blokujú súperovych obrancov, aby hráč, ktorý má loptu dobehol čo najďalej. Ak sa im podarí zdolať na 4 pokusy minimálne 10 yardov, získavajú ďalšie 4 pokusy na ďalších 10 yardov. V pripade, že sa im nepodarí vzdialenosť prekonať, nastupuje útok súpera a naša obrana, ktorá sa snaží brániť lopte v postupe smerom k našej endzóne. Akcia začína v okamihu, keď center podá loptu QB a ten ju rozohrá hodom (pass) na recievera, alebo ju podá hráčovi na beh (run) runningbackovi. Akcia končí v momente, keď protihráči zastavia útočníka s loptou, alebo útočník vybehne z ihriska. Z miesta, kde hra skončila sa rozohráva ďalšia akcia. V prípade, že hráč prihrávku nechytí, ide o tzv. nekompletný pas (incomplete pass) a mužstvo prichádza o jeden pokus (down) a rozohráva z pôvodného miesta. Obrana môže kedykoľvek počas hry získať loptu pre svoj tím a to v prípade, keď zachytí súperovu prihrávku zo vzduchu (interception), alebo keď vypadne lopta útočiacemu hráčovi a obranca ju zaľahne (fumble).

Skórovací systém

upraviť

Zvyčajne je schopný skórovať iba útok. Základný spôsob skórovania za 6 bodov je touchdown, ktorý sa dá dosiahnuť tým, že sa hráč útoku s loptou dostane do súperovej endzone. Druhým spôsobom ako môže útok skórovať je kopnúť loptu do súperovej bránky za 3 body. Po touchdowne môže útok ešte skórovať dodatočné body pričom rozohráva z 2 yardovej vzdialenosti od súperovej endzone. Tu si môže zvoliť či bude kopať loptu do súperovej bránky za 1 bod (point after touchdown), alebo sa ju opätovne pokúsi dopraviť do endzone za 2 body (two-point conversion). Výnimkou pravidla, že iba útok môže skórovať je situácia zvaná „safety“ alebo "pick-six". SAFETY - Táto situácia nastáva, keď sa obrane podarí zložiť hráča s loptou v jeho vlastnej endzone. Safety umožňuje obrane skórovať 2 body. Zároveň znamená aj zisk lopty, lebo útok ju musí následne odovzdať súperovi výkopom. PICK 6 - interception vrátený obranou až do endzone útočiaceho tímu.

Dĺžka zápasu

upraviť

Futbalový zápas je zvyčajne rozdelený na 15-minútové štvrtiny. Zápasy však zvyčajne trvajú okolo 3 hodín lebo časomiera, odpočítavajúca čas do konca štvrtiny v sekundách sa často zastavuje z rôznych dôvodov. Štvrtina končí keď časomiera skončí na nule ale hra rozohraná pred koncom štvrtiny sa ešte môže dohrať. Po prvých dvoch štvrtinách zápasu (polčas) nasleduje 12 minútová prestávka aby si hráči aj diváci oddýchli. Na rozdiel od iných štvrtín, koniec druhej štvrtiny (polčas) znamená kvázi nový začiatok zápasu. Normálne keď sa skončí štvrtina vynuluje sa časomiera, vymenia sa strany a mužstvo, ktoré malo v moci loptu predtým pokračuje ďalej vo svojom útočnom ťažení. Po polčase však, bez ohľadu na to kto mal v moci loptu pred tým, sa začína výkopom a družstvo, ktoré na začiatku zápasu loptu vykopávalo ju teraz prijíma a naopak. Navyše sa rovnako ako pri iných štvrtinách menia strany čiže vlastne aj samotné endzones.

Dôvody kedy sa časomiera zastavuje:

 • Niektoré z družstiev skóruje
 • Hráč s loptou alebo samotná lopta sa dostane mimo ihriska
 • Rozhodcovia zvolajú time out kvôli zraneniu niektorého z hráčov
 • Niektorý z tímov sa dopustil faulu
 • Rozhodcovia posudzujú svoje rozhodnutie
 • Robí sa meranie, aby sa určilo či sa útočiacemu družstvu podarilo dosiahnuť first down
 • Reklamná prestávka
 • Niektoré z družstiev si vyberie time out
 • Two minute warning
 • Pri zmene vlastníctva lopty

Vo futbale každý pokus posunúť loptu bližšie k súperovej endzone sa nazýva PLAY. Aby sa zaistilo, že zápas si udržuje určité tempo používa sa play clock nezávisle od časomiery. Všeobecne začína play clock odpočítavaním od 40 sekúnd (v college je to 30 sec.). Do tejto doby je útok povinný dohodnúť sa na nasledujúcom signále a rozohrať. Ak sa im to nepodarí sú potrestaní 5 yardovou penalizáciou za zdržovanie hry. Play clock sa spúšťa odpískaním rozhodcu, že lopta je pripravená na ďalšiu hru. Remízy vedú k predĺženiam. V prípade že obidve družstvá majú rovnaký počet bodov na konci 4. štvrtiny je vyhlásená remíza, nasleduje 3 minútová prestávka, na časomiere sa nastaví ďalších 15 minút a zápas pokračuje v podstate od začiatku. Tu nasleduje systém sudden-death (náhla smrť).

Ihrisko

upraviť

Americký futbal sa hrá na obdĺžnikovom trávniku alebo umelom povrchu, ktorého rozmery sú 53 1/3 x 100 yardov. Okolo ihriska sú vedené hrubé čiary (aspoň 6 stôp), ktoré ohraničujú ihrisko. Biele čiary vedené po dĺžke rovnobežne s ihriskom (na obrázku sú vodorovné) sa nazývajú postranné čiary, zatiaľ čo čiary vedené po jeho šírke sú tzv. endlines (koncové čiary). 100 yardov dĺžky je rozdelených do 5-yardových častí označených čiarami, pričom na každých 10 yardoch je číslo vyjadrujúce vzdialenosť k endzone na tej strane, ktorým smerom ukazuje trojuholník. 70 stôp a 9 palcov od postranných čiar na oboch stranách sú na každom jednom yarde tzv. hash marks, ktoré vymedzujú kde sa musí každá jedna hra začínať (vždy medzi nimi). Oblasť medzi hash mark a postrannou čiarou sa nazýva side zone, tu sa rozohrávať nesmie. Ak sa akcia skončí v side zone, lopta je automaticky postavená na najbližšiu hash mark, aby sa rozohrávalo vždy čo najbližšie k stredu ihriska. Na oboch koncoch ihriska sú po celej šírke čiary, vzdialené od koncovej čiary 10 yardov, ktoré ohraničujú endzone (skórovacie územie), do ktorej sa útočiace družstvo snaží dopraviť loptu, aby dosiahlo touchdown. Každé mužstvo má na jednom konci vlastnú endzone, ktorú sa snaží ubrániť pričom na druhom konci ihriska je súperova endzone, do ktorej sa snažia dopraviť loptu. Za endzone sa nachádza bránka, do ktorej sa lopta kope buď ako už spomínaný bod po touchdowne alebo obyčajný field goal (kop z hry za 3 body). Všimnite si, ako je základňa odmäkčená, aby sa zabránilo zraneniam ak do nej hráč náhodou narazí.

Lopta je zložená zo vzduchom plnenej gumenej vrstvy pokrytej koženou vrstvou so zrnitým povrchom. Na jednej strane lopty je biele gumené šitie, ktoré umožňuje pevnejší úchop pri jej hádzaní. Obvod lopty po dĺžke sa pohybuje od 28 do 28 1/2 palca, zatiaľ čo obvod lopty po šírke je od 11 do 11 1/4 palca. Tieto rozmery platia pre lopty používané v NFL.[1] Lopty používané deťmi sú menšie. Rovnako aj lopty pre vysoké školy sa trochu líšia od tých v NFL. Od vtedy ako má lopta podlhovastý tvar, spôsob ako sa s ňou narába a hádže a hlavne spôsob akým odskakuje od zeme je rozdielny od iných športov, ktoré používajú guľaté lopty. Vzhľadom na rozdiely v šírke lopty hráči s väčšími dlaňami ju môžu uchopiť blízko k jej stredu, zatiaľ čo hráči s menšími dlaňami ju musia uchopiť bližšie k jej špicu. Pri hádzaní lopty je dôležité aby opúšťala ruku rotujúca okolo svojej pozdĺžnej osi, aby bola počas letu špicom namierená tým istým smerom (tzv. špirála). Pri dopade lopty na zem je rozhodujúci faktor určujúci smer jej odrazenia smer ktorým je otočená v momente dopadu. Pokiaľ špic lopty smeruje nadol lopta odskočí naspäť a naopak ak špic smeruje nahor lopta odskočí dopredu.

Pozície [2]

upraviť

Ofensive Linemen (OL)

upraviť

Je to 5 najväčších a najťažších hráčov útoku. Ich hlavnou úlohou je blokovanie. Títo hráči nie sú oprávnení chytať prihrávky. Pri situácii keď sa hádže pass do konca nesmú prekročiť LOS (line of scrimmage - miesto, na ktorom začína daná hra) skôr ako receiver chytí loptu. Ofensive linemen sa ešte rozdeľujú na jedného centra, dvoch guardov a dvoch tackleov. Center stojí v strede a vykonáva snap, po svojich stranách má oboch guardov. Tackle stojí vždy na kraji.

Quarterback (QB)

upraviť

Vo väčšine prípadov je to práve quarterback, kto vedie futbalové družstvo. Je niečo ako veliteľ roty lebo prijíma rozkazy od trénera a sprostredkúva ich spoluhráčom. Ak pred rozohraním spozoruje, že súper prečítal ich hru a tuší čo sa bude diať má právo zvolať audible, čim vlastne zmení určený signál od trénera. Quarterback dostáva snap od centra a potom buď loptu odovzdá running backovi alebo ju hádže receiverom. Prihrávky hádže väčšinou quarterback takže musí vedieť dobre hádzať. Rovnako musí byť aj rýchly aby sa vedel uhýbať obrancom, ktorí sa ho snažia zložiť. Rovnako musí byť aj dosť silný, aby odolal tvrdým zákrokom od obrancov. Najdôležitejšie pre quarterbacka je, aby sa vedel správne rozhodovať pod tlakom.

Running Backs (RB)

upraviť

Týchto hráčov môžeme rozdeliť na 2 skupiny – halfback a fullback. Títo zdieľajú podobné úlohy a tiež aj miesto na ktorom sa nachádzajú pri rozohrávke (za quarterbackom). Buď dostanú od quarterbacka loptu a bežia s ňou alebo mu blokujú, aby mohol hodiť prihrávku, prípadne si sami po ňu bežia. Rozdiel medzi nimi je hlavne v ich hmotnosti a z toho sa odvíjajúci účel ich využitia. Halfback je ľahší a rýchlejší a snaží sa obrancom vyhýbať. Fullback je naopak ťažší a silnejší a obrancov sa zbavuje tým, že ich rozráža svojou silou. Preto je častejšie využívaný na blokovanie, ktoré si vyžaduje silu. Často beží pred halfbackom, ktorý má loptu a rozráža mu cestu cez obranu.

Wide Receivers (WR)

upraviť

Ich hlavnou úlohou je odbehnúť si svoj pass route, aby sa zbavili obrancov a následne chytiť prihrávku. Preto musia byť rýchli a obratní rovnako aj musia vedieť chytať loptu.

Tight End (TE)

upraviť

Je to hráč, ktorý je zmiešaninou linemana a receivera. Je postavený na kraji útočnej lajny. Zvyčajne blokuje spolu s OL, ale rovnako môže aj chytať prihrávky ako receiver. Musí byť väčší ako receiver ale rýchlejší ako lineman, aby mohol chytať prihrávky. Keďže TE je zvyčajne iba 1 tak podľa neho môžeme rozdeliť ihrisko na 2 strany. Tú stranu, na ktorej sa nachádza TE nazývame silná strana (strong side) a tú druhú nazývame slabá strana (weak side). Pozície v obrane

Defensive Linemen (DL)

upraviť

Prácou týchto hráčov je zastaviť quarterbacka alebo ktoréhokoľvek hráča, ktorý má loptu. Tomu však predchádza boj s OL a preto musia byť najťažší a najsilnejší hráči obrany.

Linebackers (LB)

upraviť

Ako univerzálny obranca, musí LB buď pokrývať prihrávky alebo zastavovať nosičov lopty. Zvyčajne sú traja alebo štyria. U týchto hráčov musia byť tri dôležité vlastnosti (sila, rýchlosť, obratnosť) v rovnováhe.

Defensive End (DE)

upraviť

Tzv. secondary. Posledná línia obrany, ktorá hlavne bráni prihrávky alebo zasahuje vtedy, keď zlyhajú DL a LB. Rozdeľujú sa zvyčajne na dvoch hráčov zvaných cornerbacks (CB) a na dvoch zvaných safety (S). DB musí byť hlavne rýchly a obratný a musí vedieť predvídať, čo bude robiť hráč s loptou, aby ho čo najskôr chytil a zastavil. Takisto musí vedieť odhadovať kam bude QB hádzať loptu, aby ju buď zachytil alebo aspoň zrazil, aby ju nemohol receiver chytiť.

Kicker (K)

upraviť

Tento hráč má na starosti kopanie lopty pri výkopoch a field goaloch. Zdá sa byť prepychom držať jedného hráča len na to, aby niekoľkokrát za zápas kopol do lopty, ale v profesionálnej súťaži to býva práve on kto často rozhoduje zápasy.

Punter (P)

upraviť

Hráč, ktorý kope punt. Z toho vyplýva, že musí vedieť chytiť snap od centra a kopnúť loptu vysoko a zároveň ďaleko ale nie na úkor presnosti.

Holder (H)

upraviť

Jeho prácou je chytať snap, pridržať loptu na zemi pre place kickera aby čo najlepšie zrealizoval field goal. Túto prácu robí zvyčajne záložný quarterback alebo punter, vzhľadom na ich skúsenosti pri chytaní snapu.

Kick Returner (KR)

upraviť

Počas výkopov alebo puntov tento hráč chytá loptu a snaží sa ju odniesť čo najďalej. Hráči na tejto pozícii musia byť hlavne rýchli.

Corner Back (CB)

upraviť

Hráči defenzívy na krajných častiach ihriska. Ich úlohou je zabrániť aby v ich zóne (WR, RB, FB) zachytil úspešnú prihrávku alebo zastaviť beh. Hrajú podĺa dopredu určeneho signálu(men to men, alebo zónu).

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2016-08-03]. Dostupné online. Archivované 2016-10-11 z originálu.
 2. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2016-09-29]. Dostupné online. Archivované 2016-10-13 z originálu.

Externé odkazy

upraviť