Amerikanistika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom

  • a) jazykov, literatúry, politiky, hospodárstva, dejín a kultúry:
    • obyvateľov Ameriky (najmä Severnej, lebo zvyšok sa zvykne študovať v rámci romanistiky)
    • v užšom zmysle len Spojených štátov
  • b) v užšom zmysle: dejín a kultúry predkolumbovskej civilizácie

V Európe zvykne amerikanistika ad a) zahŕňať aj indianistiku a v rámci nej v prvom rade predkolumbovskú civilizáciu.