Amitóza alebo fragmentácia je priame delenie bunky bez vytvárania chromozómov. Je to menej častý spôsob delenia, pri ktorom deliace sa jadro vždy obklopuje jadrová blana.

Amitóza - príklady priameho delenia buniek

Jadro sa môže deliť tromi spôsobmi:

  1. pretiahnutím a zaškrtením na dve približne rovnaké časti (zaškrcovanie)
  2. z jadra sa odštiepi menšia časť, ktorá v novej bunke dorastie (pučanie)
  3. jadro sa spolu s cytoplazmou rozpadne na viac častí, takže súčasne vzniká viac buniek (fragmentácia)

Na rozdiel od ďalších spôsobov delenia buniek - mitózy a meiózy, kde rovnomerné rozdelenie genetického materiálu zabezpečuje mitotický aparát, pri amitóze neexistuje mechanizmus zabezpečujúci spravodlivé rozdelenie genetického materiálu.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.