Amnézia (zo starogr. a – predpona vyjadrujúca zápor a starogr. mneme – pamäť) je patologická porucha pamäti, charakterizovaná čiastočnou alebo úplnou stratou pamäti, pričom ostatné mentálne funkcie sú v uspokojivom stave. Pôvod môže byť psychický (vytesnenie) alebo fyziologický (staroba, úraz mozgu). Jestvujú viaceré druhy amnézie. Amnéziu treba odlišovať od zabúdania (v zmysle demencie).

VznikUpraviť

Vzniká pri rôznych lokálnych poškodeniach či otrasoch mozgu, poruchách vedomia, mrákotných, epileptických a hysterických stavoch alebo po otrave hubami, alkoholom, drogami a napokon aj v traumatických stresov.

  • Retrogádna amnézia sa prejavuje ako porucha pamäti na udalosti, ktoré predchádzali ochoreniu (traume). Tieto sa mohli stať niekoľko hodín, dní a niekedy aj rokov pred ochorením.
  • Anterográdna amnézia je poruchou pamäti na udalosti po prepuknutí ochorenia a môže sa vzťahovať na rozlične dlhé časové úseky.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.