Amoriti

(Presmerované z Amorejci)

Amoriti alebo Amorejci (po akkadsky Amurru(m), v egyptských textoch Amar(a), Amor, po sumersky Martu) boli západosemitské kmene, ktoré sa v textoch vyskytujú v troch kontextoch, ktorých súvis či nesúvis nie je dodnes objasnený:

  • V egyptských nápisoch obyvatelia (pôvodného) Amurru, teda istého územia na sever od Palestíny
  • V biblii potomkovia štvrtého syna osoby menom Kanaán, na iných miestach časť predizraelského obyvateľstva Palestíny, podľa niektorých autorov synonymum pre všetko predizraelské obyvateľstvo Palestíny a/alebo pre Kanaancov.
  • V dejinách Mezopotámie sú to semitské pôvodne kočovné kmene, ktoré od 2. polovice 3. tisícročia pred Kr. začali prenikať niekde zo západu do Mezoptámie, postupne sa tam usadzovali až sa nakoniec v 1. polovici 2. tisícročia pred Kr. zmocnili vlády vo viacerých mezopotámskych mestách a založili v nich vlastné dynastie (Bybylon, Larsa, Isin, Aššur)