Anabióza je stav, keď sú u mikroorganizmov všetky životné deje obmedzené na minimum. Pomocou tohto stavu môžu prežívať aj dlhé nepriaznivé obdobia.

Žiabronôžka soľná (Artemia salina) je jeden z organizmov podstupujúcich anabiózu