Analógia bytia alebo analogia entis je podobanie sa každého súcna inému súcnu pri ich súčasnom odlišovaní sa. Je to ústredný pojem kresťanskej filozofie.