Anancus je rod zaraďovaný do čeľade slonovité alebo inde medzi chobotnatce.

DruhyUpraviť