Andronikos z Rodosu

(Presmerované z Andronikos z Rodu)

Andronikos z Rodu/Rhodu (* 1. stor. pred Kr.) bol grécky filozof, predstaviteľ peripatetizmu, 10. scholarch po Aristotelovi a prvý usporiadavteľ Aristotelových spisov s komentárom (zachoval sa arabský preklad). Aristotelove spisy o prvej filozofii (proté filosofia) zaradil za (meta) spisy o prírode (fysis) – odtiaľto zvyknú odvodzovať názov metafyzika.

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.