Anekdota (nevydané)

Anekdota (z fr. anecdote < z gr. názvu Prokopiovho spisu: ανεκδοτα - "anekdota" = „to čo nebolo zverejnené") je spis, ktorý spisovatelia za svojho života nevydali, alebo opis tajných udalostí vynechaných dejepiscami a až neskôr vydaný z neznámych prameňov.

Ako anekdota sa označovali z rôznych dôvodov nezverejňované texty. Najstarším známym dielom je Prokopiov spis z 6. storočia, obsahujúci utajované príbehy zo života byzantského cisára Justiniána I. s názvom Anekdota.