Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie

Anestéziologicko-resuscitačné oddelenie je spolu s Jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS) špecializovanou súčasťou zdravotníckych zariadení (nemocníc) charakterizované možnosťou intenzívnej starostlivosti najmä vďaka vyššiemu pomeru medzi počtom členov personálu a počtom ošetrovaných pacientov, špecializovanej odbornej príprave a špecifickým skúsenostiam personálu, kontinuálnemu monitoringu stavu pacienta, technologickému (prístrojovému) vybaveniu, organizácii práce a priestorovému usporiadaniu. V praxi má na ARO/JIS jedna sestra v starostlivosti jedného alebo dvoch pacientov, jeden lekár má v starostlivosti zvyčajne najviac štyroch pacientov. Na anestéziologicko-resuscitačných oddeleniach (ARO) sú na Slovensku hospitalizovaní pacienti s polytraumou, s potrebou opakovaných operácií, v ťažkom šoku, so sepsou a s potrebou dlhodobej umelej pľúcnej ventilácie. Starostlivosť poskytovanú na ARO a JIS možno vo všeobecnosti vnímať ako podobnú, na ARO sú pacienti hospitalizovaní najmä v bezprostrednom pooperačnom období. Normatívy personálneho obsadenia na ARO sú na Slovensku stanovené vyššie ako normatívy určené pre JIS.[1]

Anestéziológia zabezpečuje bezbolestné vykonávanie diagnostických a liečebných výkonov operačnej i neoperačnej povahy v celkovej i regionálnej anestézii a predoperačnú prípravu v spolupráci s inými odbormi, pokiaľ si to vyžaduje stav a pridružené ochorenia pacienta. Na oddelení intenzívnej medicíny sú hospitalizovaní pacienti, u ktorých hrozí alebo už nastalo zlyhávanie dôležitých orgánov. Jedná sa o stavy s poruchou vedomia rôznej príčiny, úrazy, poruchy vnútorného prostredia, stavy dychovej nedostatočnosti s potrebou umelej pľúcnej ventilácie, stavy vyžadujúce podporu krvného obehu a pod. Na zabezpečenie monitoringu a intenzívnej liečby sú potrebné špeciálne monitory vitálnych funkcií, dávkovače liekov, prístroje podporujúce životné funkcie pacienta a pod.

Referencie Upraviť

  1. KALUŽAY, Jozef. Úvod do nemocničnej medicíny [online]. 31.5.2018, [cit. 2018-06-03]. Dostupné online.