Anorganická chémia

Anorganická chémia (zastarano: neústrojná chémia) je odvetvie chémie, ktoré sa zaoberá štúdiom tvorby zlúčenín, štruktúr a reakcií chemických prvkov a ich zlúčenín s výnimkou niektorých zlúčenín uhlíka (obvykle s väzbou C-C). Ten je spolu so svojimi zlúčeninami predmetom štúdia organickej chémie. V dnešnej dobe, ale dochádza k postupnému prelínaniu jednotlivých odborov a oba odbory sa súhrnne volajú systematická chémia. Príkladom môžu byť fulerény (alotropické modifikácie uhlíka), ktorými sa zaoberá predovšetkým anorganická chémia.

Do anorganickéj chémie patria nasledovné oblasti: