Antifóna je verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu. Keďže antifóny boli pôvodne určené pre zbor alebo cirkevnú obec, sú relatívne jednoduché, mierne zdobené, s obmedzeným rozsahom a pomerne jednoduchým rytmom. Mnohé antifóny boli komponované pre pridané sviatky, ktoré sa zavádzali od 9. do 13. storočia. Odvtedy začali fungovať aj ako samostatné skladby. Formou blízke antifóne je responzórium.