Antifonálna psalmódia

Antifonálna psalmódia je to forma prednesu žalmu, v ktorej dve časti verša alebo striedavo jednotlivé verše spievali dva zbory. Vytvorila možnosť zapojiť veriacich do bohoslužieb. Má pôvod v Sýrii.

Pozri aj upraviť