Apána

druhý z desiatich váju, ktorý sa prejavuje ako funkcia prány

Apána (sanskrit) je druhý z desiatich váju, ktorý sa prejavuje ako funkcia prány, druh pránickej aktivity spojenej s výdajom z organizmu. Apánu umiestňujú do oblasti vylučovacích orgánov, kde vládne podvedomým komplexom. Apánu pokladajú za nižší oheň, ktorý jogín mení na vyšší tým, že ho zdvíha v tele pomocou vôle. Keď sa mu podarí zdvihnúť ju ako istý druh napätia zo spodku trupu do stredu přs, premieša ju s pránou, čím vzniká pránajama, čiže vnímanie dychu, ktorý pôsobí kladne na nižšie sklony a všetky duchovné hodnoty bytosti.

Externé odkazy Upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.