Apostolicam Actuositatem

Apostolicam Actuositatem, dekrét o laickom apoštoláte, je dokument, ktorý vznikol počas Druhého vatikánskeho koncilu. Prijatý bol v pomere 2 340 proti 2 hlasom biskupov. Vyhlásený bol pápežom Pavlom VI. 18. novembra 1965.