Aramejci boli semitské kmene, ktoré od od 2. tisícročia pred Kr. sídlili medzi Palestínou a Eufratom. Ich jazykom bola aramejčina.

V 15. stor pred Kr. vytvorili štátne celky v Sýrii, v 12. stor. pred Kr. prenikli do Babylonie, ktorú arameizovali. V 7. stor pred Kr. založili Novobabylonskú ríšu. Po dobytí Mezopotámie Arabmi sa postupne asimilovali.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.