Archív (inštitúcia)

Archív je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty.

Sieť štátnych archívov upraviť

Ústredné archívy

Bývalé oblastné archívy

 • Štátny archív v Banskej Bystrici
 • Štátny archív v Bratislave
 • Štátny archív v Bytči
 • Štátny archív v Košiciach
 • Štátny archív v Levoči
 • Štátny archív v Nitre
 • Štátny archív v Prešove
 • Archív hlavného mesta Bratislavy

Bývalé okresné archívy

 • Štátny archív v Banskej Bystrici - pobočka Banská Bystrica
 • Štátny archív v Banskej Bystrici - pobočka Banská Štiavnica
 • Štátny archív v Banskej Bystrici - pobočka Kremnica
 • Štátny archív v Banskej Bystrici – pobočka Lučenec
 • Štátny archív v Banskej Bystrici – pobočka Rimavská Sobota
 • Štátny archív v Banskej Bystrici – pobočka Veľký Krtíš
 • Štátny archív v Banskej Bystrici – pobočka Zvolen
 • Štátny archív v Bratislave – pobočka Modra
 • Štátny archív v Bratislave – pobočka Skalica
 • Štátny archív v Bratislave – pobočka Šaľa
 • Štátny archív v Bratislave – pobočka Trenčín
 • Štátny archív v Bratislave – pobočka Trnava
 • Štátny archív v Bytči – pobočka Čadca
 • Štátny archív v Bytči – pobočka Dolný Kubín
 • Štátny archív v Bytči – pobočka Liptovský Mikuláš
 • Štátny archív v Bytči – pobočka Martin
 • Štátny archív v Bytči – pobočka Považská Bystrica
 • Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina
 • Štátny archív v Košiciach – pobočka Košice
 • Štátny archív v Košiciach – pobočka Michalovce
 • Štátny archív v Košiciach – pobočka Rožňava
 • Štátny archív v Košiciach – pobočka Trebišov
 • Štátny archív v Levoči – pobočka Levoča
 • Štátny archív v Levoči – pobočka Poprad
 • Štátny archív v Levoči – pobočka Spišská Nová Ves
 • Štátny archív v Levoči – pobočka Stará Ľubovňa
 • Štátny archív v Nitre – pobočka Bojnice
 • Štátny archív v Nitre – pobočka Komárno
 • Štátny archív v Nitre – pobočka Levice
 • Štátny archív v Nitre – pobočka Nitra
 • Štátny archív v Nitre – pobočka Nové Zámky
 • Štátny archív v Nitre – pobočka Topoľčany
 • Štátny archív v Prešove – pobočka Bardejov
 • Štátny archív v Prešove – pobočka Humenné
 • Štátny archív v Prešove – pobočka Prešov
 • Štátny archív v Prešove – pobočka Svidník
 • Štátny archív v Prešove – pobočka Vranov nad Topľou

Mestský archív

 • Archív mesta Košíc

Špecializované verejné archívy (predtým Archívy osobitného významu) upraviť

 • Archív Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
 • Parlamentný archív
 • Archív Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
 • Vojenský historický archív
 • Archív Národnej banky Slovenska
 • Ústredný archív geodézie a kartografie
 • Ústredný archív Slovenskej akadémie vied
 • Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice
 • Archív Matice slovenskej
 • Archív Slovenského národného múzea
 • Archív výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie
 • Archív Pamiatkového ústavu
 • Archív Múzea Slovenského národného povstania
 • Archív Univerzity Komenského
 • Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
 • Archív Slovenskej technickej univerzity
 • Archív Ekonomickej univerzity
 • Archív Slovenského rozhlasu
 • Archív Slovenskej televízie
 • Národný filmový archív
 • Archív Mincovne Kremnica, š. p.

Externé odkazy upraviť