Archanjel

anjel vyššieho rádu v monoteistických náboženstvách

Archanjel (gr.) je anjel vyššieho stupňa v kresťanstve, judaizme, islame a zoroastrizme. Kresťanské učenie uznáva troch archanielov a to Gabriela, Michaela a Rafaela. V knihe Enoch sa spomínajú okrem Gabriela, Michaela a Rafaela aj Uriel, Raguel, Sarakiel/Sariel a Fanuel.

Ikona svätých siedmich archanjelov. (19. storočie, ruská škola)

Kresťanstvo upraviť

V obyčajnom zozname anjelských zborov predstavujú archanjeli (až) 7. miesto. Podľa Biblie (Tob. 12, 15. v.) je archanjelov celkovo sedem a sú ochrancami rôznych národov. Menovite sa však v Biblii objavujú len traja Gabriel, Rafael a Michal. Štvrtý - Uriel - sa spomína v knihe uznávanej len časťou dnešných kresťanov.

Zoroastrizmus upraviť

V Aveste, súbore posvätných textov zoroastrizmu, sa spomína 7 archanjelov a tvoria protiváhu siedmim démonom.

Judaizmus upraviť

V judaizme je podľa rôznych zdrojov 7 archanjelov alebo len 4.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Archanjel