Archeologický prameň

Archeologický prameň je druh historického prameňa, ktorý tvorí buď vyrobok ľudských rúk, alebo doklad ľudskej činnosti (sidlisko, kosti ulovených zvierat a pod.), najmä z dôb, z ktorých sa nezachovali pramene písomné. Archeologické pramene vyššej svedeckej hodnoty sú archeologické pamiatky (hroby, hradiská a i.).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.