Archermos (starogr. Ἄρχερμος) bol grécky sochár v 6. storočí pred Kr.[2]

Lietajúca Niké z Délu, pripisovaná Archermovi z Chia, cca 588 pred Kr., Národné múzeum, Atény[1]

Archermos, syn a žiak sochárskeho majstra Mikkiada, pochádzal z ostrova Chios.[2] Činný bol v 1. polovici 6. storočia pred Kr. Pravdepobne vytvoril sochu bohyne Niké z Délu a ako prvý ju zobrazil s krídlami.[2]

Rímsky spisovateľ Plínius zaznamenal, že jeho diela sa nachádzali na ostrovoch Délos a Lesbos[3] a ako jediný z antických autorov sa zmienil aj o jeho rodine: „Za ich života už bol na ostrove Chios sochár Melas, potom jeho syn Mikkiades a vnuk Archermos, ktorého synovia Búpalos a Athénis boli veľmi slávni v tomto umení za doby básnika Hippónakta, o ktorom je isté, že žil počas 60. olympiády[4]

Svedectvo o existencii Archerma a o jeho sochárskych dielach nám podávajú epigrafické nálezy[5] a zachovaná socha (možno kópia) bohyne Niké, vytesaná z parského mramoru, objavená na Déle, ktorá sa mu pripisuje. Archermos chcel naznačiť, že sa Niké vznáša, preto ju zobrazil s pokrčenými kolenami, takže sa zeme nohami nedotýka, len drapéria na spodnej časti jej rúcha. Krídla má rozpäté, postava sa spravuje zákonom frontality a jej tvár rozjasňuje typický archaický úsmev (tzv. iónsky úsmev).[6]

Referencie a bibliografia upraviť

  1. José Pijoan. Dejiny umenia 2. Bratislava : Tatran, 1982. 61-377-82. S. 57.
  2. a b c Lesley Adkins & Roy A. Adkins. Starověké Řecko. Praha : Slovart, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. S. 398.
  3. Plínius Starší. Kapitoly o přírode. Praha : Svoboda, 1974. 25-006-74. S. 289-290.
  4. Plínius Starší. Kapitoly o přírode. Praha : Svoboda, 1974. 25-006-74. S. 289.
  5. Inscriptiones Graecae, IG I³ 683, Raubitschek, DAA 3, SEG 33:633 [1]
  6. José Pijoan. Dejiny umenia 2. Bratislava : Tatran, 1982. 61-377-82. S. 57-58.