Arda je v Tolkienovom fiktívnom svete meno pre „planétu“ pozostávajúcu z kontinentov Stredozem a Aman, na počiatku obmývaných oceánom Ekkaia.