Argument (lingvistika)

Argument v lingvistike a modernej logike je výraz, ktorý bližšie určuje iný výraz. Príklad: Slová Peter a drevo sú argumentmi slova píliť vo vete: Peter píli drevo.