Aritmetická funkcia

Aritmetická funkcia je v matematike reálna alebo komplexná funkcia, ktorej definičným oborom je množina prirodzených čísel. Teda ide o ľubovoľné zobrazenie

Dôležité operácie definované na aritmetických funkciách sú súčet aritmetických funkcií definovaný ako

a tzv. Dirichletov súčin aritmetických funkcií (alebo tiež Dirichletova konvolúcia) definovaný ako

Iné projekty upraviť