Arkáda (žáner počítačových hier)

Arkáda je žáner počítačovej hry, založený na jednoduchom a nápaditom koncepte.

Arkády sa najčastejšie hrajú na kolá s postupne rastúcou náročnosťou, niektoré hry bývajú obmedzené časom. Podľa námetu rozhoduje hlavne postreh, rýchlosť pohybu prstov po klávesnici a jeho zautomatizovanie, rýchlosť logického myslenia, predvídanie, trpezlivosť, koncentrácia, rýchlosť prevedenia nejakej akcie atď.

Arkádovými rysmi sa označujú koncepty, ktoré spravidla pomocou zmäkčenia fyzikálnych zákonov prispievajú k väčšej "zbesilosti" a jednoduchosti hrania hry, ktorá sama o sebe arkádou nie je. V arkádach záleží ako na šikovnosti, tak aj na dôvtipe.