Artefakt (archeológia)

Artefakt je označenie pre umelo vytvorený predmet nachádzajúci sa v archeologickom kontexte.

Artefakty z Veľkej Moravy

Príkladmi artefaktov sú kamenné, kovové a kostené nátroje a šperky, keramické nádoby, ošatenie, jednoducho všetky výrobky a predmety zmenené ľudským používaním.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť