Asembler

(Presmerované z Assembler)
O jazyku symbolických inštrukcií pozri jazyk symbolických inštrukcií.

Assembler (angl. assembler) je počítačový program na preklad z jazyka symbolických inštrukcií do strojového kódu.

Krížový assembler (pozri aj krížový kompilátor) produkuje kód pre jeden typ procesora, ale beží na inom.

Procedúra prekladu sa nazýva aj zostavenie.

Assembler okrem prevodu inštrukcií JSI na číselne vyjadrené inštrukcie poskytuje možnosť použitia symbolického označenia pre miesta v pamäti (čo šetrí únavné ručné prepočítavanie pamäťových adries po každej malej úprave), prípadne schopnosti preprocesora ako makrá či náhrada textu.

Je omnoho jednoduchšie napísať asembler ako kompilátor jazyka vyššej úrovne a ako také existujú od 50. rokov 20. storočia. Moderné assemblery, obzvlášť pre RISCové architektúry optimalizujú radenie inštrukcií tak, aby sa optimálne využívala pipeline CPU.

Assemblery vyššej úrovne poskytujú jazykové abstrakcie jazykov vyššej úrovne ako vyššie riadiace štruktúry, deklarácie a volania funkcií a abstraktné údajové typy ako záznam, množina či trieda.