Astrál (lat.) je sféra viac-menej personifikovaných vyjadrení ľudskej duše. Sú to jednak subjektívne vízie personifikovaných podnetov, dojmov, citov, atď., jednak objektívne sféry osamostatnených existencií, ktoré vznikli z myšlienok, predstáv a žiarenia životnej sily, spôsobeného meditáciou, alebo iným druhom sústreďovania. Mohli vzniknúť nielen zo žiarenia bytostí ľudských, ale aj bytostí iných (vyšších) sfér. Preto tvoria skupiny alebo sféry veľmi rozdielnej povahy, od zlovoľných až k anjelským.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.