Aufidius Bassus

Aufidius Bassus bol rímsky historik, ktorý tvoril za vlády cisára Tiberia (14 – 32 po Kr.).

Jeho dielo sa začínalo pravdepodobne občianskymi vojnami alebo smrťou Caesara. Plínius Starší ho dokončil po vládu Nerona.

Iný titul, Bellum Germanicum (Germánska vojna), mohol byť samostatným dielom alebo časťou dejepisnej tvorby. Seneca si Bassovo historické dielo vážil. Bassus bol jedným zo zdrojov pre Tacita.

LiteratúraUpraviť

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.