Aulus Postumius Albinus

Aulus Postumius Albinus bol rímsky analistický historik a štátnik žijúci v 2. storočí pred Kr.

Podobne ako veľká väčšina analistických historikov, pochádzal Postumius zo starej patricijskej rodiny. Roku 167 pred Kr. sa ako vojenský tribún zúčastnil obliehania Pydnu, roku 159 pred Kr. bol edilom a roku 155 pred Kr. vo funkcii mestského prefekta prijal delegáciu gréckych filozofov. Roku 151 pred Kr. dosiahol Postumius úrad konzula.

Postumiove historiografické dielo sa nedochovalo. Podľa analistického zvyku bolo písané po grécky, za čo si ho Marcus Porcius Cato, veľký odporca gréckych vplyvov prenikajúcich do rímskej literatúry, doberá. O Postumiovom diele máme správy od Aula Gellia, Macrobia aj Cicerona.

Literatúra

upraviť
  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.