Australopitek africký

(Presmerované z Australopithecus africanus)

Australopitek africký (lat. Australopithecus africanus, staršie Australopithecus africaensis, zriedkavo Homo africanus) bol druh australopiteka (zriedkavo zaraďovaný do rodu Homo).

Australopithecus africanus

Nálezy upraviť

 
Australopithecus africanus

Nálezy pochádzajú z južnej Afriky:

 • Typovým nálezom je tzv. taunské dieťa (Taung 1) - lebka trojročného dieťaťa v travertínovom lome pri Taungu v Juhoafrickej republike, pravdepodobne na miesto zanesená dravým vtákom; opísal ju Raymond Dart v roku 1925; vek 2 - 2,5 mil. rokov pred Kr.).
 • Ďalší predstavitelia tohto druhu sa našli v juhoafrických jaskyniach Makapan (Makapansgat, najmä nálezy MLD 1, 2, 37/38, 6/23, 9, 18, 40) a Sterkfontein (najmä nálezy TM 1511, Sts 5, 14, 17, 71, Stw 13, 431, 505, možno Stw 573). Ich vek je 2,5 - 3 mil. rokov BP.
 • Prípadne aj nálezy z Gladysvale (13 míľ severovýchodne od Sterkfonteinu).

Clarke v roku 2008 navrhol preradiť nálezy zo Sterkfonteinu Sts 1, 71, StW 183, 252, 384, 498, 505 (všetky?/väčšina z nich? je z Jakovec Cavern v Sterkfonteine), (?)Stw 573, ako aj nález MLD 2 z Makapanu do (nejakého) nového druhu australopiteka. Pôvodne v roku 1988 Clarke navrhol preradiť do nového druhu nálezy Stw 252, Sts 36 a Sts 71.

Charakteristika upraviť

Rozbory asi 70 exemplárov v Sterkfonteine z roku 1996 ako aj 4 kosti stupaje pri revízií starších juhoafrických nálezov z roku 1995 dokázali, že druh australopitek africký aj napriek dvojnohej chôdzi telesnými proporciami viac pripomínal ľudoopice ako človeka. Keďže vývojovo starší hominidi nevykazujú podobné proporcie (naznačujúce intenzívne využívanie stromovitého prostredia), predpokladá sa, že druh australopitek africký sa vývojovo vrátil k telesným proporciám menej pripomínajúcim človeka a až neskôr sa hominidi vrátili k modernejším telesným formám.

Žil buď v lesoch alebo vo vlhkom buši. Živil sa prevažne ovocím a listami, ale aj chytenými zvieratami a zvyškami obetí dravcov.

Vývojovo sa väčšinou udáva, že ide o sesterský taxón rodov Homo a Paranthropus alebo sesterský taxón spoločného predka týchto dvoch rodov.

Telesné znaky:

 • lebka s kapacitou s priemerom okolo 450 cm3
 • výška (v závislosti od pohlavia jedinca) v rozmedzí 115 - 138 cm
 • hmotnosť 30 - 41 kg

Taxonomické poznámky upraviť

Australopithecus afarensis zahŕňa aj:


John Robinson v roku 1954 pridal do druhu Australopithecus africanus nálezy "z východnej Afriky" a zároveň rozdelil celý druh na dva poddruhy:

 • Australopithecus africanus africanus - len nález Taung
 • Australopithecus africanus transvaalensis - nálezy Sterkfontein, Makapansgat a z "východnej Afriky"


Tobias do druhu Australopithecus africanus v roku 1980 pridal to, čo iní dnes klasifikujú ako Australopithecus afarensis, a to v podobe dvoch poddruhov:

Ferguson druhý poddruh (ale s vylúčením nálezov patriacich do Homo antiquus) nazval Australopithecus africanus miodentatus. Podrobnejšie pozri v článku Australopithecus afarensis.


Campbell v roku 1973 pridal do druhu Australopithecus africanus v podobe poddruhov:

Referencie upraviť

 • [1] Archivované 2016-03-25 na Wayback Machine
 • Wood, B.: Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, 2011
 • [2]
 • Kimbel: The species and diversity of Australopiths in: Handbook of Paleoanthropology, 2007

Iné externé odkazy upraviť