Austria Center Vienna

Austria Center Vienna je konferenčné a výstavné centrum vo Viedni v obvode Donaustadt pri Vienna International Centre s kapacitou 20.000 ľudí.

Austria Center Vienna

Bolo postavené v rokoch 19831987 podľa projektu architekta Johanna Stabera.