Autenticita alebo autentickosť znamená hodnovernosť, pravosť, pôvodnosť.