Avşa (gr. Αφησιά - Afisia), v staroveku po starogrécky Afousia (Αφουσία), je ostrov v Turecku, v Marmarskom mori, neďaleko Istanbulu. Žije tu 2 000 obyvateľov. Ostrov je známou turistickou lokalitou.

Poloha ostrova

Dejiny upraviť

Už od staroveku bol ostrov osídlený Grékmi. Počas byzantského obdobia slúžil ako miesto pre vyhnanstvo. Do roku 1923 tu žili Gréci, ktorí v tomto roku, počas Grécko-tureckej výmeny obyvateľov odišli do Grécka, na Chalkidiki, kde založili mesto Sarti. Afisia bola následne premenovaná na Avşa a usadili sa tu Turci.