Avantgarda (hudba)

(Presmerované z Avantgardná hudba)

Avantgarda alebo avantgardná hudba je v širšom zmysle hudba, ktorá sa vyznačuje avantgardnosťou, čiže obsahuje inovačné prvky alebo spája rozdielne žánre. V užšom zmysle je to označenie pre isté hudobné žánre 20. storočia, najmä modernistické žánre po roku 1945, často okrem experimentálnej hudby; sú to najmä:impresionizmus, expresionismus, bruitizmus, neoklasicizmus, seriálna hudba, aleatorika, elektronická hudba, nová jednoduchosť, minimal music, dodekafónia, intuitívna hudba, free jazz, noise.

Moodswinger, Yuri Landman

Rozlišuje sa aj avantgardný džez, avantgardný rock, avantgardný metal a podobne.


Pozri aj

upraviť