Hatice Aynışah Sultan bola osmanská princezná, dcéra sultána Bayezida II. a sestra sultána Selima I.

Život upraviť

Aynışah sa narodila v Amasii, keď jej otec bol ešte princom. Jej matka bola konkubína Şirin Hatun; mala len jedného súrodenca, ktorý mal aj rovnakú matku - Şehzade Abdullaha.

V roku 1489 alebo 1490 sa vydala za Göde Ahmeda Beya, ktorý bol synom princa z Akkojunluskej ríše. Špekuluje sa, že svadba mohla prebehnúť už o pár rokov skôr, pretože Ahmed sa zdržiaval dlhšiu dobu v sultánovom paláci. Neskôr sa zúčastnil bojov o trón vo svojej ríši, ale v roku 1498 bol v bojoch o trón zavraždený.

Aynışah viedla korešpondenciu ako so svojím otcom Bayezidom, tak aj s bratom Selimom, aby sa jej boje o trón nijako nedotkli a prežila ich.

Bola ešte stále nažive, keď jej brat Selim v roku 1512 zosadil ich otca z trónu a stal sa novým vládcom. Rovnako ako ostatné jeho sestry mu potom v dochovaných listoch gratulovali.

Okolo roku 1506 vybudovala mekteb (základnú školu) v Alemdari, v okolí dnešného mesta Fatih v Istanbule a v blízkosti Hacı Beşir Ağa Külliye (komplexu), kam bola neskôr škola presťahovaná. Táto škola bola v jej súkromnom vlastníctve a vybudovala ju na vlastné náklady. Tu sa tiež nachádza jej hrob; iní si zase myslia, že je pochovaná v hrobke spoločne s otcom a matkou a že bola zamenená s rovnomennou neterou, dcérou Abdullaha.

Potomstvo upraviť

Spoločne s Göde Ahmedom Beyom mala 3 deti:

  • Dcéru, ktorá sa vydala za Yahyapaşazade Malkoçoğlu Balı Bey
  • Dcéru, ktorá sa vydala za Şehzade Alaeddin, syna Şehzade Ahmeta, ktorý bol polovičným bratom Aynışah
  • Zeyneddin Bey (* 1496 - ?), narodil sa pravdepodobne v rovnakú dobu, ako jeho otec začal bojovať o trón

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Aynışah Sultan na českej Wikipédii.