Aztlán je legendárne územie niekde na sever od dnešného mesta Mexiko, ktoré podľa legendy počnúc rokom 830 po Kr. začalo opúšťať 7 jednotlivých príbuzných kmeňov, pričom jeden z nich, Mexikovia, dnes podľa slova Aztlán nazývaní (vlastní) Aztékovia, odišiel ako posledný a do oblasti dnešného mesta Mexiko (Tenochtitlán) dorazil asi v roku 1325 (1310) po putovaní dlhom niekoľko sto (cca 200/300) rokov. Mexikovia (Aztékovia) údajne putovali zo severu nasledujúc starobylú legendu ktorá predpovedala, že nájdu miesto pre ich nové mesto tam, kde uvidia orla sediaceho na vrchole kaktusu a požierajúceho hada.

Legendy o charaktere tohto územia, o dĺžke putovaní jednotlivých kmeňov sa rôznia, rôznia sa aj názory o konkrétnej polohe Aztlánu.