Báhrám III. bol perzský veľkokráľ z rodu Sásánovcov vládnuci štyri mesiace v roku 293. Jeho otcom bol kráľ Báhrám II. (vládol 276 – 293), pradedom kráľ Šápúr I., jeden z najvýznamnejších perzských panovníkov v staroveku. Pred svojim nástupom na trón mal Báhrám titul kráľa Sakov, ktorý mu udelil Báhrám II. po porážke revolty princa Hormizda, podporovanej sackou nobilitou.

Báhrámove krátke panovanie bolo od začiatku poznamenané tým, že časť veľmožov si želala za vladára niekdajšieho arménskeho kráľa Narséa, Báhrámovho prastrýka a posledného žijúceho syna Šápúra I. V konflikte medzi oboma pretendentami trónu bol Narsé úspešnejší a Báhrámov ďalší osud je neznámy.

Externé odkazy

upraviť


Báhrám III.
Vladárske tituly
Predchodca
Báhrám II.
kráľ
293293
Nástupca
Narsé