Bódhgaja je chrám v Indii, vybudovaný kráľom Ašókom na mieste, kde Budha dosiahol dokonalé osvietenie a kde stojí strom múdrosti (ficus religiosa) ako symbol tejto udalosti.

Bódhgaja je Mekka všetkých budhistov, pupok sveta.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.