Bódhisattva (-sanskritský kmeň; písmom dévanágarí: बोधिसत्त्व; sanskritský nominatív: bódhisattvah; pálijský kmeň bódhisatta; pálijský nominatív: bódhisattó; význam: "prebudená bytosť") je pojem, ktorý má v budhizme rôzne významy.

V théravádovom budhizme označuje Gautamu Budhu v období pred jeho prebudením, teda dosiahnutím stavu budhovstva.

V mahájánovom budhizme sa tak označuje bytosť, ktorej motiváciou je dosiahnuť prebudenie pre úžitok všetkých cítiacich bytostí (bódhičitta) a ktorá prijíma tzv. sľub bódhisattvu (skt. pranidhána). Jej hlavným znakom je aktívny súcit k všetkým cítiacim bytostiam.

Podľa théravády sa v tomto kozmickom cykle zrodil iba jeden Budha a obyčajný človek môže dosiahnuť maximálne stav arhata alebo pratjekabudhu. Naproti tomu je podľa mahájány cesta k dosiahnutiu budhovstva skrze ideál bódhisattvu otvorená pre každého.