BPM je skratka pre beats per minute (počet „úderov“ alebo štvrťových nôt za minútu).

Býva tak niekedy označovaná rýchlosť hudobnej skladby pomocou metronómu:

Tento symbol/vzorec udáva 120 štvorštvrtinových úderov za minútu. Zvyčajne sa ale rýchlosť skladby popisuje slovne, pretože vlastné vnímanie rýchlosti nie je závislé od počtu štvrťových nôt za minútu. To záleží na samotnej hudbe. Skladba, ktorá obsahuje predovšetkým štvrťové noty, môže byť vnímaná ako omnoho pomalšia než skladba, ktorá obsahuje predovšetkým šestnástinové noty. BPM rýchlosť však majú obe rovnakú.

Orientačná prevodná tabuľka: