BSD licencia je permisívna licencia, jedna z najpoužívanejších pre open source softvér. Bežne sa používa pre Berkeley Software Distribution, UNIXový operačný systém, podľa ktorého bola pomenovaná.

Tvorcovia pôvodnej distribúcie boli „Regents of the University of California“. Licencia bola od svojho prvého použitia revidovaná a inšpirovala tvorbu početných variantov (licencie typu BSD).

Kladie pomerne málo obmedzení v porovnaní s inými licenciami ako GNU GPL či samotným autorským zákonom, čo dielo pod ňou publikované kladie právne blízko voľnému dielu (public domain).

Verzie BSD licencii

upraviť
  • 4-bodová BSD licencia (pôvodná BSD licencia)
  • 3-bodová BSD licencia (nová alebo modifikovaná BSD licencia)
  • 2-bodová BSD licencia (zjednodušená BSD licencia)

Obsah licencie

upraviť

Neoficiálny slovenský preklad modifikovanej BSD licencie:

Copyright © <ROK>, <VLASTNÍK PRÁV>. Všetky práva vyhradené.

Redistribúcie a použitie zdrojových aj binárnych foriem diela, v pôvodnom aj upravovanom tvaru, sú povolené za nasledovných podmienok:

  • Šírený zdrojový kód musí obsahovať vyššie uvedenú informáciu o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie uvedené zrieknutie sa zodpovednosti.
  • Šírený binárny tvar musí znášať vyššie uvedenú informáciu o autorských právach, tento zoznam podmienok a nižšie uvedené zrieknutie sa zodpovednosti vo svojej dokumentácii a/alebo ďalších poskytovaných materiáloch.
  • Ani meno vlastníka práv, ani mená prispievateľov nemôžu byť použité pri podpore alebo právnych aktoch súvisiacich s produktmi pochádzajúcimi z tohto softvéru bez výslovného písomného povolenia.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVANÝ DRŽITEĽOM LICENCIE A JEHO PRISPIEVATEĽMI "AKO JE" A AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIELEN, PREDPOKLADANÝCH OBCHODNÝCH ZÁRUK A ZÁRUKY VHODNOSTI PRE AKÝKOĽVEK ÚČEL SÚ POPIERANÉ. DRŽITEĽ, ANI PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, EXEMPLÁRNE ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIELEN, ŠKÔD VZNIKNUTÝCH NARUŠENÍM DODÁVOK TOVARU ALEBO SLUŽIEB; STRATOU POUŽITEĽNOSTI, ÚDAJOV ALEBO ZISKOV; ALEBO PRERUŠENIA OBCHODNEJ ČINNOSTI) AKOKOĽVEK SPÔSOBENÉ NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE O ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ PLYNÚCEJ Z INÉHO ZMLUVNÉHO VZŤAHU, URČITEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO PREČINU (VRÁTANE ZANEDBANIA) NA AKOMKOĽVEK SPÔSOBE POUŽITIA TOHTO SOFTVÉRU, I V PRÍPADE, ŽE DRŽITEĽ PRÁV BOL UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ ŠKÔD.

Použiteľnosť a kompatibilita licencie

upraviť

Licencia je veľmi voľná. Oproti iným bežným licenciám ako napríklad GNU GPL, i pri porovnaní s implicitnými obmedzeniami danými v autorskom práve má len veľmi nízke požiadavky. Niekedy býva označovaná slovnou hračkou copycenter- zatiaľ čo copyright obmedzuje šírenie diela, copyleft obmedzuje obmedzovanie šírenia diela, tak BSD licencia hovorí "Vezmite si to do Copycentra a vyrobte si kópie podľa ľubovôle."

BSD licencia povoľuje komerčné využitie, vrátane využitia v proprietárnom softvéri bez uverejneného zdrojového kódu. Diela založené na dielach licencovaných pod BSD dokonca môžu byť uverejnené pod komerčnými licenciami (nejde o copyleft), len musia dodržať podmienky licencie; tzn. v programe uvádzať informáciu o autoroch a zrieknutie sa zodpovednosti. Príkladom takéhoto využitia sú časti knižníc pre sieťovú komunikáciu použitých v Microsoft Windows či mnoho komponentov z FreeBSD použitých v Mac OS X..

Pôvodná verzia licencie bola s licenciou GNU GPL nekompatibilná. Jej nová verzia je s GNU GPL kompatibilná, softvér licencovaný pod BSD licenciou možno začleniť do diela pod GPL (ale opačne to neplatí, dielo pod GNU GPL nemožno zverejniť pod licenciou BSD).