Otvoriť hlavné menu

Babylončina je mŕtve nárečie akkadčiny, ktoré sa používalo od polovice 20. storočia pred Kr. do 2. stor. pred Kr. Na zápis babylončiny sa používalo predovšetkým klinové písmo.

Fázy:

  • 1950 – 1530 pred Kr.: starobabylončina
  • 1530 – 1000 pred Kr.: stredobabylončina
  • 1000 – 600 pred Kr.: novobabylončina
  • 600 – 100 pred Kr.: neskorá babylončina