Balkánske vojny boli vojny, ktorých cieľom bolo rozdelenie a oslobodenie vojenskou cestou kresťanského obyvateľstva európskej časti Osmanskej ríše. Rozlišuje sa:

Niekedy sa ako tretia balkánska vojna označuje prvá svetová vojna. Zriedkavo sa ako balkánske vojny označuje aj občianska vojna v Juhoslávii.