Bantuovia alebo Bantučernošské obyvateľstvo, ktoré obýva prakticky celú Afriku na juh od rovníka. Delia sa na množstvo kmeňov (napr. Zulu, Bakongo, Mongo a iné). V minulosti niektoré z nich vytvorili vlastné štáty, neskôr sa dostali pod koloniálnu nadvládu, proti ktorej bojovali.

Územie Bantuov (tmavožltá).

Hovoria bantuskými jazykmi (bantu, bantuština), čo je skupina asi 300 černošských jazykov a nárečí (napr. zuluština, swahilčina, kikuju a i.), vyznačujú sa triednymi predponami pri podstatných menách.