Barbakán (Krakov)

Barbakán v Krakove je brána mestského opevnenia a jedna z mála zachovaných častí zložitých mestských opevnení Krakova. Slúži ako turistická atrakcia a miesto mnohých multidisciplinárnych výstav.

Krakovský barbakán

Je založený skôr na arabskej ako európskej architekrúre, je to umelecké dielo stredovekého vojenského inžinierstva s kruhovou pevnosťou, ktorá bola postavená koncom 15. storočia.

Barbakán je jedna z mála zachovaných stavieb svojho druhu v Európe, postavená okolo roku 1498. Je to valcová stavba s vnútorným dvorom a siedmimi vežami. Steny sú hrubé 3 metre a majú 130 výklenkov, ktoré slúžili ako strielne. Pôvodne bol barbakán spojený s mestskými hradbami cez Floriánsku bránu. Ma východnej stene je tabla pripomínajúca krakovského mešťana menom Marcin Oracewicz, kto ochránil mesto pred Rusmi a zastrelil nepriateľského plukovníka Panina.