Bariérová skúška

Bariérová skúška (iné, skôr neodborné názvy: crashtest, kreštest, zrážkový test; angl. crash test [termín "nárazový test/nárazová skúška" zodpovedá anglickému impact test, nie anglickému crash test]) je skúšobná metóda na určenie deformačných vlastností strojných zariadení.

Testovacia figurína

Bariérová skúška v dopraveUpraviť

V doprave ide o skúšku, ktorou sa overuje pasívna bezpečnosť karosérie auta nárazom auta do pevnej betónovej steny (prípadne iného auta a podobne) rýchlosťou 48,3 km/h. Na sedadle vodiča je umiestnená skúšobná figurína (tzv. Oscar), v ktorej sú zabudované snímače. Pri náraze sa sledujú deformácie auta a následky nárazu na skúšobnú figurínu.

ZdrojeUpraviť